Når man er mange i et netværk der køber ind sammen ……. 

… får man billige priser,     tidsbesparelser og           markedsovervågning 

winwinwin-figur